سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روغن گیاهی عمده

روغن های گیاهی از گیاهانی تولید می‌شوند که دانه‌های روغنی دارند. دانه‌های روغنی در واقع همان میوه گیاه هستند که درصد بالایی از آن‌ها را روغن تشکیل می‌دهد و برای روغن‌کشی بسیار مناسب هستند. از بهترین دانه‌های روغنی مناسب برای تولید انواع روغن های گیاهی خوراکی، می‌توان به زیتون، کنجد و سویا اشاره کرد. هر کدام از روغنهای گیاهی، خواص و ویژگی‌های مختلفی دارند که در سلامت بدن موثر هستند. خرید روغن های گیاهی می‌توانید، از طریق سایت فروش روغن های گیاهی ویترین مارکت اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
250,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بنه - 1 لیترلیتر1 لیتر250,000 تومان
250,000 تومان
روغن بنه - 20 لیتر18 کیلو1 گالن250,000 تومان
4,500,000 تومان
روغن بنه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن افسنطین - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن افسنطین - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن افسنطین فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بومادران - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن بومادران - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن بومادران عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن شی باتر - 0.5 لیترلیتر1 عدد530,000 تومان
265,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن شی باتر - 1 لیترلیتر1 لیتر520,000 تومان
520,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن شی باتر - 20 لیتر18 کیلو1 گالن520,000 تومان
9,360,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن شی باتر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
145,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن هسته آلبالو - 1 لیترلیتر1 لیتر145,000 تومان
145,000 تومان
روغن هسته آلبالو - 20 لیتر18 کیلو1 گالن145,000 تومان
2,610,000 تومان
روغن هسته آلبالو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن پیاز عنصل - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن پیاز عنصل - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن پیاز عنصل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
125,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن مغز آفتابگردان - 1 لیترلیتر6 لیتر125,000 تومان
750,000 تومان
روغن مغز آفتابگردان - گالن20 کیلو1 گالن125,000 تومان
2,500,000 تومان
روغن مغز آفتابگردان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن ترخون - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن ترخون - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن ترخون فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
490,000 تومان-500,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن درخت چای - 0.5 لیترلیتر1 عدد500,000 تومان
250,000 تومان
روغن درخت چای - 1 لیترلیتر1 لیتر490,000 تومان
490,000 تومان
روغن درخت چای - 20 لیتر18 کیلو1 گالن490,000 تومان
8,820,000 تومان
روغن درخت چای فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
210,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن هسته انار - 1 لیترلیتر1 لیتر210,000 تومان
210,000 تومان
روغن هسته انار - 20 لیتر18 کیلو1 گالن210,000 تومان
3,780,000 تومان
روغن هسته انار فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
350,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کدو - 1 لیترلیتر2 لیتر350,000 تومان
700,000 تومان
روغن کدو - 20 لیتر18 کیلو1 گالن350,000 تومان
6,300,000 تومان
روغن کدو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
250,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کتان سرخ - 1 لیترلیتر1 لیتر250,000 تومان
250,000 تومان
روغن کتان سرخ - 20 لیتر18 کیلو1 گالن250,000 تومان
4,500,000 تومان
روغن کتان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
850,000 تومان-860,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن رزهیپ - 0.5 لیترلیتر1 عدد860,000 تومان
430,000 تومان
روغن رزهیپ - 1 لیترلیتر1 لیتر850,000 تومان
850,000 تومان
روغن رزهیپ - 20 لیتر18 کیلو1 گالن850,000 تومان
15,300,000 تومان
روغن رزهیپ فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن رزماری - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن رزماری - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن رزماری فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
450,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن گل سرخ - 1 لیترلیتر1 لیتر450,000 تومان
450,000 تومان
روغن گل سرخ - 20 لیتر18 کیلو1 گالن450,000 تومان
8,100,000 تومان
روغن گل سرخ فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن سنجد - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن سنجد - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن سنجد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
490,000 تومان-504,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن خشخاش - 0.5 لیترلیتر1 عدد504,000 تومان
252,000 تومان
روغن خشخاش - 1 لیترلیتر1 لیتر490,000 تومان
490,000 تومان
روغن خشخاش - 20 لیتر18 کیلو1 گالن490,000 تومان
8,820,000 تومان
روغن خشخاش فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن پوست پرتقال - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن پوست پرتقال - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن پوست پرتقال فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

معرفی انواع روغن های گیاهی برای پوست و مو

روغن های گیاهی طبیعی، به‌طور مستقیم از پوست درخت، گل، میوه، برگ، دانه یا ریشه گیاه به‌دست می‌آیند. هر یک از روغن‌های گیاهی بسته به گیاه استخراجی و مزاج روغن پایه آن، خواص، تاثیرات و کاربردهای مختلفی دارند. در ادامه لیست روغن های گیاهی که خاصیت‌های بسیاری برای سلامت بدن و هم‌چنین پوست دارند را ذکر کرده‌ایم: 

  • روغن خارخاسک
  • روغن کنجد
  • روغن سویا
  • روغن زیتون
  • روغن پودر نارگیل
  • روغن بادام
  • روغن جوانه گندم

درصد بالایی از روغن های مایع موجود در بازار یکی از روغن های گیاهی فوق است. با این حال این لیست،  همه روغن های گیاهی نیستند و قطعا روغن‌های دیگری نیز در بازار وجود دارد که کمتر شناخته شده هستند.

فروش عمده روغن های گیاهی؛ با قیمت مناسب و کیفیت عالی

ویترین مارکت با بیش از 30 سال سابقه به فروش عمده انواع روغن های گیاهی می‌پردازد. کلیه فروشندگان و حتی مصرف‌کنندگان می‌توانند برای خرید روغن کنجد طبیعی، سویا، زیتون و سایر روغن های گیاهی پرمصرف خود، از فروشگاه آنلاین ویترین مارکت اقدام کنند. برای مشاهده قیمت روغن گیاهی و حداقل سفارش، کافی است به صفحه هر محصول مراجعه کرده و روغن مدنظر خود را به‌‌صورت اینترنتی سفارش دهید.

پخش عمده انواع روغن های گیاهی خوراکی به سراسر نقاط ایران 

فروشگاه اینترنتی ویترین مارکت با ناوگان حمل‌ونقل اختصاصی خود، سفارش‌های استان تهران را برای مشتریان گرامی ارسال می‌کند. اما فروش عمده روغن های گیاهی به سایر نقاط کشور ایران، هم‌چون شهرستان‌ها، از طریق باربری‌ها، پست و تیپاکس صورت می‌گیرد. 

در صورتی که حجم خرید مشتری کمتر از میزان مشخص‌شده در سایت باشد، هزینه ارسال از مشتری دریافت خواهد شد. اما همواره ارسال توسط ناوگان ویترین‌مارکت به باربری تهران رایگان است و کرایه شهری در این روش از مشتریان دریافت نمی‌شود. هم‌چنین محصولات ارسالی توسط فروشگاه ویترین مارکت بیمه سلامت کالا دارند؛ از این رو جبران صدمات وارد‌شده به محموله سفارشات هنگام حمل‌و‌نقل، به‌عهده شرکت کلدپرسینگ است.

راه‌اندازی کارخانه روغن‌گیری از خدمات ویژه ویترین مارکت

عمده فروشی عطاری ویترین مارکت علاوه‌بر فروش انواع روغن های گیاهی، به افراد مختلف برای راه‌اندازی این کسب‌وکار نیز کمک می‌کند. افرادی که قصد راه اندازی کارگاه روغن گیری دارند، می‌توانند از کارشناسان ویترین مارکت راهنمایی و مشاوره دریافت کنند. 

هم‌چنین برای تامین دستگاه‌های کسب‌وکار خود، می‌توانید روی کمک مجموعه ایران‌کلدپرسینگ حساب کنید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر فقط کافی است با شماره 02122953584 تماس بگیرید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .