نوع
دارچین
انواع
چوب،پودر،سیگاری
وزن
۱ کیلو | ۵۰ کیلو