سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

قهوه عمده

خرید چای و قهوه به صورت عمده با بهترین قیمت

اگر به دنبال یک شریک مطمئن برای خرید چای عمده و قهوه عمده هستید، ویترین‌مارکت در کنار شماست. سال‌ها حضور ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان عطاری و ساختن شبکه مستحکمی از روابط تجاری خیال شما را برای همیشه از خرید قهوه عمده با قیمت عالی راحت می‌کند. هم از طریق سایت و هم تماس تلفنی پذیرای شما هستیم.

بیشتر بخوانید
فیلتر
265,000 تومان-280,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
قهوه ترک ویژه - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته280,000 تومان
1,400,000 تومان
قهوه ترک ویژه - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته265,000 تومان
5,300,000 تومان
قهوه ترک ویژه - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
690,000 تومان-710,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر قهوه فوری گلد اکوادور - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته710,000 تومان
3,550,000 تومان
پودر قهوه فوری گلد اکوادور - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته690,000 تومان
13,800,000 تومان
پودر قهوه فوری گلد اکوادور - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
655,000 تومان-670,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر قهوه فوری گلد برزیل - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته670,000 تومان
3,350,000 تومان
پودر قهوه فوری گلد برزیل - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته655,000 تومان
13,100,000 تومان
پودر قهوه فوری گلد برزیل - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
635,000 تومان-660,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
قهوه فوری گلد برزیل - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته660,000 تومان
3,300,000 تومان
قهوه فوری گلد برزیل - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته635,000 تومان
12,700,000 تومان
قهوه فوری گلد برزیل - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
هند کلاسیک - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته420,000 تومان
2,100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
هند کلاسیک - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته365,000 تومان
7,300,000 تومان
ناموجود
ناموجود
هند کلاسیک - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
220,000 تومان-245,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر کاپوچینو - 5 کیلوکیلوگرم1 بسته245,000 تومان
1,225,000 تومان
پودر کاپوچینو - 20 کیلوکیلوگرم1 بسته220,000 تومان
4,400,000 تومان
پودر کاپوچینو - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
160,000 تومان-180,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر هات چاکلت - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
900,000 تومان
پودر هات چاکلت - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته160,000 تومان
3,200,000 تومان
پودر هات چاکلت - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
342,000 تومان-360,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اتیوپی عربیکا - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته360,000 تومان
1,800,000 تومان
اتیوپی عربیکا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته342,000 تومان
6,840,000 تومان
اتیوپی عربیکا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
398,000 تومان-413,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اسپرسو میکس ویژه - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته413,000 تومان
2,065,000 تومان
اسپرسو میکس ویژه - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته398,000 تومان
7,960,000 تومان
اسپرسو میکس ویژه - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اندونزی بالی ربوستا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
اندونزی بالی ربوستا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
اندونزی بالی ربوستا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
315,000 تومان-328,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اندونزی ربوستا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته328,000 تومان
1,640,000 تومان
اندونزی ربوستا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته315,000 تومان
6,300,000 تومان
اندونزی ربوستا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
305,000 تومان-315,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اوگاندا ربوستا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته315,000 تومان
1,575,000 تومان
اوگاندا ربوستا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته305,000 تومان
6,100,000 تومان
اوگاندا ربوستا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
530,000 تومان-550,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اوگاندا عربیکا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته550,000 تومان
2,750,000 تومان
اوگاندا عربیکا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته530,000 تومان
10,600,000 تومان
اوگاندا عربیکا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
355,000 تومان-385,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برزیل ریو عربیکا مدیوم - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته385,000 تومان
1,925,000 تومان
برزیل ریو عربیکا مدیوم - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته355,000 تومان
7,100,000 تومان
برزیل ریو عربیکا مدیوم - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
390,000 تومان-405,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ترک ویژه - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته405,000 تومان
2,025,000 تومان
ترک ویژه - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته390,000 تومان
7,800,000 تومان
ترک ویژه - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
278,000 تومان-293,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
سوپر کرما - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته293,000 تومان
1,465,000 تومان
سوپر کرما - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته278,000 تومان
5,560,000 تومان
سوپر کرما - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
564,000 تومان-584,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
کاستاریکا عربیکا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته584,000 تومان
2,920,000 تومان
کاستاریکا عربیکا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته564,000 تومان
11,280,000 تومان
کاستاریکا عربیکا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
290,000 تومان-305,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
کامرون ربوستا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته305,000 تومان
1,525,000 تومان
کامرون ربوستا - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته290,000 تومان
5,800,000 تومان
کامرون ربوستا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
  • 1
  • 2

چای و قهوه دو نوشیدنی پرمصرف در ایران هستند. در بسیاری از عطاری‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور تامین قهوه با کیفیت و چای درجه یک و پیداکردن یک شریک تجاری مطمئن چالش بزرگی است. مجموعه ویترین‌مارکت به لطف زنجیره تامین قدرتمند خود می‌تواند تا همیشه به شما در تامین چای و قهوه عمده فروشگاه‌تان کمک کند.

در ویترین‌مارکت می‌توانید انواع چای و قهوه عمده را با کیفیتی بی‌نظیر و قیمتی مناسب تهیه کنید. محصولات ویترین‌مارکت از بهترین مزارع ایرانی تهیه شده و در موارد وارداتی از بهترین و مرغوب‌ترین تامین‌کنندگان، عرضه می‌شود. در کنار خرید چای عمده می‌توانید سایر کالاهای فروشگاه‌های عطاری و داروهای گیاهی را نیز به صورت عمده از ویترین‌مارکت تهیه کنید.

سوالات متداول

1
قیمت چای عمده در ویترین‌مارکت چقدر است؟

قیمت چای عمده بسته به نوع محصول متفاوت است. با مراجعه به صفحه هر نوع چای می‌توانید قیمت و حداقل خرید را مشاهده کنید.

2
آیا امکان همکاری طولانی‌مدت وجود دارد؟

ویترین‌مارکت یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان کالاهای فروشگاه‌های گیاهی و عطاری‌هاست. علاوه بر چای و قهوه عمده در زمینه تامین و همکاری مشترک با تمامی فروشگاه‌ها، آمادگی کامل داریم.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .