سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مواد غذایی سالم

فیلتر
48,000 تومان-160,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بالزامیک انگور - 250 سی‌سیعدد6 عدد48,000 تومان
288,000 تومان
بالزامیک انگور - 1 لیترعدد6 لیتر160,000 تومان
960,000 تومان
بالزامیک انگور - 20 لیترگالن1 گالن150,000 تومان
3,000,000 تومان
بالزامیک انگور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
180,000 تومان-190,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر پنیر چدار - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته190,000 تومان
950,000 تومان
پودر پنیر چدار - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
1,800,000 تومان
پودر پنیر چدار - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
180,000 تومان-195,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر کچاپ - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته195,000 تومان
975,000 تومان
پودر کچاپ - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
1,800,000 تومان
پودر کچاپ - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
195,000 تومان-200,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد پیاز و جعفری - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم200,000 تومان
600,000 تومان
تاپر سالاد پیاز و جعفری - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته195,000 تومان
1,950,000 تومان
تاپر سالاد پیاز و جعفری - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
207,000 تومان-212,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد دودی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم212,000 تومان
636,000 تومان
تاپر سالاد دودی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته207,000 تومان
2,070,000 تومان
تاپر سالاد دودی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
230,000 تومان-235,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد لیمو و فلفل - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم235,000 تومان
705,000 تومان
تاپر سالاد لیمو و فلفل - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته230,000 تومان
2,300,000 تومان
تاپر سالاد لیمو و فلفل - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
290,000 تومان-295,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد مخصوص - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم295,000 تومان
885,000 تومان
تاپر سالاد مخصوص - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
تاپر سالاد مخصوص - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
55,000 تومان-60,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چاشنی رزماری - 250 سی‌سیعدد6 عدد60,000 تومان
360,000 تومان
چاشنی رزماری فلهکارتن 16 عددی100 کارتن55,000 تومان
88,000,000 تومان
چاشنی فلفلی - 250 سی‌سیعدد6 عدد60,000 تومان
360,000 تومان
چاشنی فلفلی فلهکارتن 16 عددی100 کارتن55,000 تومان
88,000,000 تومان
چاشنی لیمویی - 250 سی‌سیعدد6 عدد60,000 تومان
360,000 تومان
چاشنی لیمویی فلهکارتن 16 عددی100 کارتن55,000 تومان
88,000,000 تومان
200,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چای سیاه خارجی هل دار - 450 گرمیبسته1 کارتن200,000 تومان%20
2,400,000 تومان
40,000 تومان-195,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
سرکه بالزامیک خرما - 250 سی‌سیعدد6 عدد40,000 تومان
240,000 تومان
سرکه بالزامیک خرما - 1 لیترلیتر6 لیتر100,000 تومان
600,000 تومان
سرکه بالزامیک خرما - 20 لیترگالن1 گالن90,000 تومان
1,800,000 تومان
سرکه بالزامیک خرما فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بالزامیک خرما مانادیت - 1 لیترلیترکارتن 6 عددی195,000 تومان
1,170,000 تومان
بالزامیک خرما مانادیت فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شنبلیله خشک شده - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
شنبلیله خشک شده - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
شنبلیله خشک شده - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
350,000 تومان-365,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا انجیر و گردو - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم365,000 تومان
1,095,000 تومان
گرانولا انجیر و گردو - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته350,000 تومان
3,500,000 تومان
گرانولا انجیر و گردو - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
292,000 تومان-322,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا رژیمی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم322,000 تومان
966,000 تومان
گرانولا رژیمی - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته292,000 تومان
1,460,000 تومان
گرانولا رژیمی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
305,000 تومان-330,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا مغر و میوه - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم330,000 تومان
990,000 تومان
گرانولا مغر و میوه - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته305,000 تومان
3,050,000 تومان
گرانولا مغر و میوه - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
355,000 تومان-360,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا مویز و بادام - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم360,000 تومان
1,080,000 تومان
گرانولا مویز و بادام - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته355,000 تومان
3,550,000 تومان
گرانولا مویز و بادام - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
290,000 تومان-320,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا شکلاتی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم320,000 تومان
960,000 تومان
گرانولا شکلاتی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
گرانولا شکلاتی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
332,000 تومان-337,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا ورزشی پرو پلاس - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم337,000 تومان
1,011,000 تومان
گرانولا ورزشی پرو پلاس - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته332,000 تومان
1,660,000 تومان
گرانولا ورزشی پرو پلاس - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
322,000 تومان-352,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا ورزشی متا - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم352,000 تومان
1,056,000 تومان
گرانولا ورزشی متا - 5 کیلوگرمکیلوگرم۱ بسته322,000 تومان
1,610,000 تومان
گرانولا ورزشی متا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
  • 1
  • 2
دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .