سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مواد غذایی سالم

فیلتر
720,000 تومان-1,100,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ماکادمیا - 2 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته720,000 تومان
1,440,000 تومان
ماکادمیا - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 کارتن705,000 تومان
7,050,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ماکادمیا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
مغز ماکادمیا - 1 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
مغز ماکادمیا - 10 کیلوگرم1 کارتن1,050,000 تومان
10,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
مغز ماکادمیا - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
53,000 تومان-170,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بالزامیک انگور - 250 سی‌سیعدد6 عدد53,000 تومان
53,000 تومان
بالزامیک انگور - 1 لیترعدد6 لیتر170,000 تومان
170,000 تومان
بالزامیک انگور - 20 لیترگالن1 گالن160,000 تومان
3,200,000 تومان
بالزامیک انگور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر پنیر چدار - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته190,000 تومان
190,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر پنیر چدار - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
1,800,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر پنیر چدار - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر کچاپ - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته195,000 تومان
195,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر کچاپ - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
1,800,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر کچاپ - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
200,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد پیاز و جعفری - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم200,000 تومان
200,000 تومان
تاپر سالاد پیاز و جعفری - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته195,000 تومان
1,950,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تاپر سالاد پیاز و جعفری - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد دودی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم212,000 تومان
212,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تاپر سالاد دودی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته207,000 تومان
2,070,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تاپر سالاد دودی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
235,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد لیمو و فلفل - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم235,000 تومان
235,000 تومان
تاپر سالاد لیمو و فلفل - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته230,000 تومان
2,300,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تاپر سالاد لیمو و فلفل - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تاپر سالاد مخصوص - 3 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم295,000 تومان
295,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تاپر سالاد مخصوص - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تاپر سالاد مخصوص - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
65,000 تومان-70,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چاشنی رزماری - 250 سی‌سیعدد6 عدد70,000 تومان
70,000 تومان
چاشنی رزماری فله24 عدد20 کارتن65,000 تومان
31,200,000 تومان
چاشنی فلفلی - 250 سی‌سیعدد6 عدد70,000 تومان
70,000 تومان
ناموجود
ناموجود
چاشنی فلفلی فله24 عدد20 کارتن65,000 تومان
31,200,000 تومان
ناموجود
ناموجود
چاشنی لیمویی - 250 سی‌سیعدد6 عدد70,000 تومان
70,000 تومان
چاشنی لیمویی فله24 عدد20 کارتن65,000 تومان
31,200,000 تومان
630,000 تومان-660,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چای استوایی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته660,000 تومان
660,000 تومان
چای استوایی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته630,000 تومان
6,300,000 تومان
چای استوایی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
220,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چای سیاه خارجی هل دار - 450 گرمیبسته5 بسته220,000 تومان%16
220,000 تومان

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چای هاوایی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته650,000 تومان
650,000 تومان
ناموجود
ناموجود
چای هاوایی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته610,000 تومان
6,100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
چای هاوایی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
45,000 تومان-205,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
سرکه بالزامیک خرما - 250 سی‌سیعدد6 عدد45,000 تومان
45,000 تومان
سرکه بالزامیک خرما - 1 لیترلیتر6 لیتر105,000 تومان
105,000 تومان
سرکه بالزامیک خرما - 20 لیترگالن1 گالن95,000 تومان
1,900,000 تومان
سرکه بالزامیک خرما فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بالزامیک خرما مانادیت - 1 لیترلیتر6 لیتر205,000 تومان
205,000 تومان
بالزامیک خرما مانادیت فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شنبلیله خشک شده - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
شنبلیله خشک شده - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
شنبلیله خشک شده - فله ایتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا انجیر و گردو - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم365,000 تومان
365,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گرانولا انجیر و گردو - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
گرانولا انجیر و گردو - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
322,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا رژیمی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم322,000 تومان
322,000 تومان
گرانولا رژیمی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
گرانولا رژیمی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا مغر و میوه - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم330,000 تومان
330,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گرانولا مغر و میوه - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
گرانولا مغر و میوه - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
360,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانولا مویز و بادام - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 کیلوگرم360,000 تومان
360,000 تومان
گرانولا مویز و بادام - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
گرانولا مویز و بادام - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .