سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید عمده آجیل و خشکبار

خشکبار یا آجیل از میوه‌ها، مغز دانه روغنی و حبوبات تشکیل می‌شوند که مصرف آن برای ایرانیان سابقه تاریخی دارد. خشکبار و آجیل را می‌توان از قنادی‌ها یا برخی از آن‌ها را از عطاری‌ها نیز خریداری کرد. این مراکز برای تامین محصولات مورد‌نیاز خود را باید از عمده فروشی آجیل تهیه کنند. خرید خشکبار عمده و اجیل عمده باید از مراکز معتبر انجام شود تا محصولات از کیفیت خوبی برخوردار باشند.

بیشتر بخوانید
فیلتر
480,000 تومان-490,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پسته احمد آقایی خام- 1کیلوگرم1 کیلوگرم4 کیلوگرم475,000 تومان
475,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته احمد آقایی خام- 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته465,000 تومان
4,600,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته احمد آقایی خام- فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پسته احمد آقایی شور- 1 کیلوگرم1 کیلوگرم4 کیلوگرم490,000 تومان
490,000 تومان
پسته احمد آقایی شور- 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته480,000 تومان
4,800,000 تومان
پسته احمد آقایی شور- فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پسته اکبری توچین 20-181 کیلوگرم4 کیلوگرم610,000 تومان
610,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری توچین 20-18کیلوگرم10 کیلوگرم595,000 تومان
5,950,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری توچین 20-18فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پسته اکبری شور 1 کیلوگرم4 کیلوگرم545,000 تومان
545,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری شور - 10 کیلوگرمکیلوگرم10 کیلوگرم535,000 تومان
5,350,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری شور - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پسته اکبری 22-201 کیلوگرم4 کیلوگرم525,000 تومان
525,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری 22-20کیلوگرم10 کیلوگرم520,000 تومان
5,200,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری 22-20تناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پسته اکبری 26-241 کیلوگرم4 کیلوگرم490,000 تومان
490,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری 26-24کیلوگرم10 کیلوگرم485,000 تومان
4,850,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته اکبری 26-24تناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پسته کله قوچی 26-241 کیلوگرم4 کیلوگرم495,000 تومان
495,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته کله قوچی 26-2410 کیلوگرم10490,000 تومان
4,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته کله قوچی 26-24تناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پسته کله قوچی 26-24 شور1 کیلوگرم4 کیلوگرم530,000 تومان
530,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته کله قوچی 26-24 شور10 کیلوگرم10 کیلوگرم520,000 تومان
5,200,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پسته کله قوچی 26-24 شورتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
740,000 تومان-750,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
فندق کره گیری - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته750,000 تومان
3,750,000 تومان
فندق کره گیری - 50 کیلوگرمکیلوگرم1 گونی740,000 تومان
37,000,000 تومان
فندق کره گیری - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
مغز بادام درختی رست شده - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته560,000 تومان
2,800,000 تومان
ناموجود
ناموجود
مغز بادام درختی رست شده - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 گونی540,000 تومان
10,800,000 تومان
ناموجود
ناموجود
مغز بادام درختی رست شده - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
750,000 تومان-770,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
مغز پسته کره گیری - 3 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته770,000 تومان
2,310,000 تومان
مغز پسته کره گیری - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته750,000 تومان
15,000,000 تومان
مغز پسته کره گیری - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
148,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر نارگیل اندونزی - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پودر نارگیل اندونزی - 25 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پودر نارگیل - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نارگیل سریلانکا - 5 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته148,000 تومان
740,000 تومان
پودر نارگیل سریلانکا - 25 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته143,000 تومان
3,575,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر نارگیل - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شکلات چیپسی - 5 کیلوگرم1 بسته5 کیلوگرم135,000 تومان
675,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شکلات چیپسی - 25 کیلوگرم5 بسته25 کیلوگرم130,000 تومان
3,250,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شکلات چیپسی فله-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
230,000 تومان-245,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر کاکائو کارگیل - 5 کیلوگرمکیلو5 کیلو245,000 تومان
1,225,000 تومان
پودر کاکائو کارگیل - 25 کیلوگرمکیلو1 کیسه230,000 تومان
5,750,000 تومان
پودر کاکائو کارگیل فله-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
155,000 تومان-170,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
کشمش پلویی - 1 کیلوگرمکیلوگرم2 بسته170,000 تومان
170,000 تومان
کشمش پلویی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته155,000 تومان
1,550,000 تومان
کشمش پلویی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
135,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر سنجد - 5 کیلوگرمکیلوگرم5 کیلوگرم135,000 تومان
675,000 تومان
پودر سنجد - 10 کیلوگرمکیلوگرم10 کیلوگرم120,000 تومان
1,200,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر سنجد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
98,000 تومان-110,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
عناب - 3 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته110,000 تومان
330,000 تومان
عناب - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 گونی98,000 تومان
980,000 تومان
عناب - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
580,000 تومان-600,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
خلال بادام - 1 کیلوکیلو1 کیلو600,000 تومان
600,000 تومان
خلال بادام - 10 کیلوکیلو1 کارتن580,000 تومان
5,800,000 تومان
خلال بادام فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
1,590,000 تومان-1,620,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
خلال پسته - 1 کیلوکیلو1 کیلو1,620,000 تومان
1,620,000 تومان
خلال پسته - 10 کیلوکیلو1 کارتن1,590,000 تومان
15,900,000 تومان
خلال پسته فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
103,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بادام زمینی هندی یک آتشه 25 کیلوییگونی1103,000 تومان
2,575,000 تومان
بادام زمینی هندی یک آتشه فله-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بادام زمینی هندی دو آتشه- 25 کیلوییگونی1103,000 تومان
2,575,000 تومان
بادام زمینی هندی دو آتشه فله-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بادام زمینی آستانه- 25 کیلوییگونی1125,000 تومان
3,125,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بادام زمینی آستانه فله-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

انواع آجیل و خشکبار پر‌فروش با‌کیفیت بالا از ویترین مارکت

برخی از خشکبار و آجیل‌ها از سایر محصولات پرفروش‌تر هستند. با‌این‌حال ایجاد تنوع در سبد عرضه مغازه باعث می‌شود تا مشتری با دیدن محصولات شما به خرید بیشتر ترغیب شود. برای مثال، بسیاری از خشکبار فروشی‌ها از نمایندگی فروش روغن های گیاهی، روغن‌هایی مانند روغن کنجد، روغن زیتون و روغن آفتابگردان را نیز عرضه می‌کنند. علاوه‌بر روغن‌ها شما می‌توانید پودر نارگیل، شکلات چیپسی، پودر کاکائو، کشمش، پودر سنجد و عناب را نیز در مجموعه خود عرضه کنید.

پیشنهاد می‌شود برای بررسی قیمت عمده مغز آفتابگردان و سایر محصولات گفته‌شده، وارد سایت ویترین مارکت شوید. کلیه این محصولات را می‌توانید با قیمت مناسب به‌صورت عمده از ویترین مارکت تهیه کنید.

قیمت عمده آجیل و خشکبار؛ مهم‌ترین فاکتور برای خرید عمده خشکبار

یکی از فاکتور‌های مهم برای خرید عمده آجیل قیمت آن است. در ویترین مارکت قیمت آجیل عمده با‌توجه‌به کیفیت محصولات به‌گونه‌ای مشخص شده که خریدار سود مناسبی از فروش خود به‌دست آورد. شما می‌توانید در همین صفحه، انواع خشکبار و آجیل مورد‌نیاز فروشگاه یا مغازه خود را با قیمتی مناسب خریداری کنید. علاوه‌بر پخش عمده آجیل و خشکبار، امکان خرید قهوه عمده و سایر محصولات پرفروش عطاری نیز وجود دارد.

ویترین مارکت؛ مرکز فروش عمده آجیل و خشکبار تهران و سایر شهرستان‌ها

خرید عمده آجیل و خشکبار از طریق عمده فروشی آجیل و خشکبار ویترین مارکت آسان شده است. شما می‌توانید انواع آجیل و خشکبار را با قیمت مناسب از این مرکز پخش عمده آجیل و خشکبار، تهیه کنید. عمده‌فروشی آنلاین ویترین‌مارکت، فروش عمده آجیل و خشکبار را برای همه شهر‌های ایران امکان‌پذیر کرده است. با مراجعه به صفحه هر محصول می‌توانید حداقل خرید و قیمت را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. در صورت سوال یا ابهام می‌توانید با شماره تلفن 02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
چه حجمی برای خرید عمده آجیل و خشکبار از ویترین مارکت تعیین شده است؟

برای مشاهده حجم خرید عمده آجیل و خشکبار از ویترین مارکت می‌توانید روی هر محصول کلیک کرده و توضیحات آن را مطالعه کنید.

2
آیا بادام زمینی مخصوص کره گیری نیز جزو آجیل و خشکبار محسوب می‌شود؟

بله؛ شما می‌توانید بادام زمینی مخصوص کره گیری را به‌صورت عمده از مرکز فروش آجیل و خشکبار ویترین مارکت خریداری کنید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .