سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادویه عمده

خرید عمده ادویه و چاشنی 100 درصد خالص با قیمت مناسب

بیشتر بخوانید
فیلتر
1,350,000 تومان-2,600,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
هل دو قوچ - 500 گرمبسته2 بسته1,350,000 تومان
1,350,000 تومان
هل دو قوچ - 10 کیلوگرمکارتن1 کارتن2,600,000 تومان
26,000,000 تومان
هل دو قوچ - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
193,000 تومان-199,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زردچوبه قلم - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته199,000 تومان
199,000 تومان
زردچوبه قلم - ۵۰ کیلوگرمکیلو1 گونی193,000 تومان
9,650,000 تومان
زردچوبه قلم فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر زردچوبه - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته210,000 تومان
210,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر زردچوبه - ۵۰ کیلوگرمکیلو1 گونی200,000 تومان
10,000,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر زردچوبه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
480,000 تومان-500,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر فلفل سیاه -1 کیلوگرمکیلو5 بسته500,000 تومان
500,000 تومان
پودر فلفل سیاه - 25 کیلوگرمکیلو1 گونی490,000 تومان
12,250,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر فلفل سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
گرانول فلفل سیاه -1 کیلوگرمکیلو5 بسته490,000 تومان
490,000 تومان
گرانول فلفل سیاه - 25 کیلوگرمکیلو1 گونی480,000 تومان
12,000,000 تومان
گرانول فلفل سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
180,000 تومان-415,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چوب دارچین - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته185,000 تومان
185,000 تومان
چوب دارچین - 25 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته180,000 تومان
4,500,000 تومان
چوب دارچین - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
دارچین سیگاری - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته415,000 تومان
415,000 تومان
دارچین سیگاری - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته400,000 تومان
4,000,000 تومان
دارچین سیگاری - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
190,000 تومان-195,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر دارچین - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته195,000 تومان
195,000 تومان
پودر دارچین - 20 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته190,000 تومان
3,800,000 تومان
پودر دارچین - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
280,000 تومان-310,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زنجبیل قلم -1 کیلوگرمکیلو5 بسته295,000 تومان
295,000 تومان
زنجبیل قلم - 50 کیلوگرمکیلو1 گونی280,000 تومان
14,000,000 تومان
زنجبیل قلم فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر زنجبیل -1 کیلوگرمکیلو5 بسته310,000 تومان
310,000 تومان
پودر زنجبیل - 20 کیلوگرمکیلو1 گونی290,000 تومان
5,800,000 تومان
پودر زنجبیل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
285,000 تومان-2,800,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
هل اکبر بنفش - ۱۰۰ گرمبسته5 بسته295,000 تومان
295,000 تومان
هل 100 گرم - 1 کارتن80 عدد1 کارتن285,000 تومان
22,800,000 تومان
هل اکبر بنفش - 250 گرم40 عدد1 کارتن

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
هل 250 گرم - 1 کارتنبسته5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
هل اکبر بنفش - 500 گرمبسته5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
هل 500 گرم - 1 کارتن20 عدد1 کارتن

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
هل اکبر بنفش - 1 کیلوگرمبسته1 بسته2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
هل 1 کیلوگرم - 1 کارتن10 عدد1 کارتن2,700,000 تومان
27,000,000 تومان
360,000 تومان-560,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زیره سبز - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته375,000 تومان
375,000 تومان
زیره سبز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته360,000 تومان
3,600,000 تومان
زیره سبز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
زیره سیاه - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته560,000 تومان
560,000 تومان
زیره سیاه - ۱۰ کیلوگرمکیلو1 بسته545,000 تومان
5,450,000 تومان
زیره سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
175,000 تومان-220,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر فلفل قرمز هندی -1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته255,000 تومان
255,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر فلفل قرمز هندی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 گونی230,000 تومان
2,300,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر فلفل قرمز هندی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
فلفل قرمز شاخه -1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته220,000 تومان
220,000 تومان
فلفل قرمز شاخه - 10 کیلوگرمکیلو1 گونی205,000 تومان
2,050,000 تومان
فلفل قرمز شاخه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پرک فلفل قرمز - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته135,000 تومان
135,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پرک فلفل قرمز - 10 کیلوگرمکیلو1 گونی105,000 تومان
1,050,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پرک فلفل قرمز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر فلفل قرمز -1 کیلوگرمکیلو5 بسته190,000 تومان
190,000 تومان
پودر فلفل قرمز - 10 کیلوگرمکیلو1 گونی175,000 تومان
1,750,000 تومان
پودر فلفل قرمز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
150,000 تومان-225,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اسلایس پاپریکا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته225,000 تومان
225,000 تومان
اسلایس پاپریکا - 10 کیلوگرمکیلو1 گونی210,000 تومان
2,100,000 تومان
اسلایس پاپریکا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر پاپریکا چینی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته182,000 تومان
182,000 تومان
پودر پاپریکا چینی - 10 کیلوگرمکیلو1 گونی170,000 تومان
1,700,000 تومان
پودر پاپریکا چینی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر پاپریکا ایرانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته175,000 تومان
175,000 تومان
پودر پاپریکا ایرانی - 10 کیلوگرمکیلو1 گونی150,000 تومان
1,500,000 تومان
پودر پاپریکا ایرانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
260,000 تومان-315,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اسلایس موسیر - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته320,000 تومان
320,000 تومان
ناموجود
ناموجود
اسلایس موسیر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته305,000 تومان
3,050,000 تومان
ناموجود
ناموجود
اسلایس موسیر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر موسیر - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته260,000 تومان
260,000 تومان
پودر موسیر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته245,000 تومان
2,450,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر موسیر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
گرانول موسیر - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته315,000 تومان
315,000 تومان
گرانول موسیر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته300,000 تومان
3,000,000 تومان
گرانول موسیر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
138,000 تومان-310,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته165,000 تومان
165,000 تومان
ناموجود
ناموجود
لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته150,000 تومان
1,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
اسلایس لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
اسلایس لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته138,000 تومان
1,380,000 تومان
اسلایس لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پرک لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته310,000 تومان
310,000 تومان
پرک لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته295,000 تومان
2,950,000 تومان
پرک لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر لیمو عمانی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته110,000 تومان
110,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر لیمو عمانی - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
950,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
65,000 تومان-75,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پول بیبر تند -1 کیلوگرمکیلو5 بسته350,000 تومان
350,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پول بیبر تند - 10 کیلوگرمکیلو۱ گونی335,000 تومان
3,350,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پول بیبر تند فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پول بیبر ساده -1 کیلوگرمکیلو5 بسته75,000 تومان
75,000 تومان
پول بیبر ساده - 10 کیلوگرمکیلوگرم۱ گونی65,000 تومان
650,000 تومان
پول بیبر ساده فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
260,000 تومان-275,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
سماق قرمز -1 کیلوگرمکیلو5 بسته275,000 تومان
275,000 تومان
سماق قرمز - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته260,000 تومان
2,600,000 تومان
سماق قرمز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
سماق قهوه ای - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
سماق قهوه ای - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
سماق قهوه ای فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
85,000 تومان-117,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تخم گشنیز - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته117,000 تومان
117,000 تومان
تخم گشنیز - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته110,000 تومان
1,100,000 تومان
تخم گشنیز - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر تخم گشنیز - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته95,000 تومان
95,000 تومان
پودر تخم گشنیز - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته85,000 تومان
85,000 تومان
پودر تخم گشنیز - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
185,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ نعنا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته175,000 تومان
175,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ نعنا - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته160,000 تومان
1,600,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پودر نعنا - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته185,000 تومان
185,000 تومان
نعنا خشک بلغور - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته170,000 تومان
1,700,000 تومان
ناموجود
ناموجود
نعنا خشک بلغور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
300,000 تومان-560,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زعفران کارتی- نیم مثقالعدد3 عدد155,000 تومان
465,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران کارتی- یک مثقالعدد3 عدد550,000 تومان
16,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران قائنات کریستالی - نیم مثقالعدد3 عدد300,000 تومان
300,000 تومان
زعفران قائنات کریستالی - یک مثقالعدد3 عدد560,000 تومان
560,000 تومان
زعفران قائنات فلهعمده-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان-735,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ آویشن - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته735,000 تومان
735,000 تومان
برگ آویشن - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته715,000 تومان
7,150,000 تومان
برگ آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر آویشن - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته340,000 تومان
340,000 تومان
پودر آویشن - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته320,000 تومان
3,200,000 تومان
پودر آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

راهنمای خرید ادویه عمده

ادویه و چاشنی از پرمصرف‌ترین محصولات عطاری‌ها است. یکی از دغدغه‌های عطاری‌ها، پیدا کردن مرکز فروش ادویه عمده با قیمت مناسب و کیفیت عالی است. مجموعه‌ ویترین‌مارکت با بیش از 30 سال سابقه توانسته به یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان بازار ادویه و چاشنی تبدیل شود. در حال حاضر شما می‌توانید انواع ادویه و چاشنی را به صورت آنلاین از سایت ویترین‌مارکت سفارش دهید.

چه ادویه‌هایی در ویترین‌مارکت عرضه می‌شوند؟

تمام ادویه‌های مصرفی از زرچوبه و فلفل تا لیمو و نعنا در ویترین‌مارکت به فروش می‌رسد. پرمصرف‌ترین ادویه‌ها در ایران و در سراسر دنیا شامل زرچوبه، فلفل سیاه، دارچین و زنجبیل است. تمامی این محصولات در ویترین‌مارکت عرضه می‌شوند.

ما محصولات خودمان را ضمانت می‌کنیم

یکی از چالش‌های رایج پیداکردن تامین‌کننده در حوزه ادویه‌جات، اطمینان از کیفیت محصول است. ادویه‌جات تهیه‌شده در ویترین‌مارکت 100 درصد خالص و بدون هیچ افزودنی هستند. شما می‌توانید تمام این محصولات را از ویترین‌مارکت تهیه کنید.  با استفاده از هر شیوه تشخیصی و آزمایشگاهی می‌توانید ادویه‌جات ارائه شده در ویترین‌مارکت را تست کنید؛ ما به کیفیت محصولات و کار خودمان مطمئن هستیم.

فروش عمده ادویه با بهترین قیمت

ویترین‌مارکت انواع ادویه‌جات را با مناسب‌ترین قیمت و کیفیتی بی‌نظیر در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. برای خرید ادویه کافی است به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کرده و قیمت و حداقل سفارش ادویه‌جات را مشاهده کنید. سپس می‌توانید نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده و ادویه‌جات خود را به صورت اینترنتی تهیه کنید. در صورت نیاز به مشاوره پیش از خرید کافی است با شماره تلفن  02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
آیا ادویه‌جات ویترین‌مارکت خالص هستند؟

ما بر روی کیفیت محصولات خود حساسیت زیادی داریم. تمام محصولات ادویه و چاشنی ویترین‌مارکت با 100 درصد خلوص و با ضمانت کیفیت به فروش می‌رسند.

2
حداقل خرید ادویه عمده و چاشنی ویترین مارکت چقدر است؟

حداقل خرید عمده ادویه بسته به نوع محصولات متفاوت است. در هر محصول حداقل میزان خرید درج شده است.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .