سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادویه عمده

خرید عمده ادویه و چاشنی 100 درصد خالص با قیمت مناسب

بیشتر بخوانید
فیلتر
1,100,000 تومان-1,250,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانول فلفل قرمز - 1 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته1,250,000 تومان
1,250,000 تومان
گرانول فلفل قرمز - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته1,100,000 تومان
11,000,000 تومان
65,000 تومان-67,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
نمک زعفرانی - 1 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته67,000 تومان
201,000 تومان
نمک زعفرانی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته65,000 تومان
650,000 تومان
98,000 تومان-105,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تخم گشنیز - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته105,000 تومان
525,000 تومان
تخم گشنیز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته98,000 تومان
980,000 تومان
تخم گشنیز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
55,000 تومان-270,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
لیمو عمانی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته110,000 تومان
330,000 تومان
لیمو عمانی - ۱۵ کیلوگرمکیلو1 بسته99,000 تومان
1,485,000 تومان
لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
اسلایس لیمو عمانی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته145,000 تومان
435,000 تومان
اسلایس لیمو عمانی - 15 کیلوگرمکیلو1 بسته138,000 تومان
2,070,000 تومان
اسلایس لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پرک لیمو عمانی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته270,000 تومان
810,000 تومان
پرک لیمو عمانی - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته255,000 تومان
3,825,000 تومان
پرک لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر لیمو عمانی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته70,000 تومان
210,000 تومان
پودر لیمو عمانی - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته55,000 تومان
825,000 تومان
پودر لیمو عمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرام ماسالا - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
گرام ماسالا - ۱۵ کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
گرام ماسالا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
145,000 تومان-158,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ادویه کاری - ۵ کیلوگرمکیلوگرم1 بسته158,000 تومان
790,000 تومان
ادویه کاری - 15 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته145,000 تومان
2,175,000 تومان
ادویه کاری فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
95,000 تومان-105,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ گلپر - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته105,000 تومان
525,000 تومان
برگ گلپر - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
1,900,000 تومان
برگ گلپر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر گلپر - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته105,000 تومان
525,000 تومان
پودر گلپر - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
2,375,000 تومان
پودر گلپر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
130,000 تومان-155,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
تخم خردل - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته145,000 تومان
725,000 تومان
تخم خردل - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته130,000 تومان
1,300,000 تومان
تخم خردل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر خردل - ۵ کیلوکیلو1 بسته155,000 تومان
775,000 تومان
پودر خردل - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته145,000 تومان
1,450,000 تومان
پودر خردل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
50,000 تومان-58,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پول بیبر تند - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته60,000 تومان
300,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پول بیبر تند - 25 کیلوگرمکیلو۱ گونی52,000 تومان
1,300,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پول بیبر تند فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پول بیبر ساده - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته58,000 تومان
290,000 تومان
پول بیبر ساده - 25 کیلوگرمکیلوگرم۱ گونی50,000 تومان
1,250,000 تومان
پول بیبر ساده فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
108,000 تومان-115,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شوید نرم - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته115,000 تومان
345,000 تومان
شوید نرم - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته108,000 تومان
2,160,000 تومان
شوید نرم فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
شوید پفکی - ۳ کیلوگرمکیلو1 کیسه

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
شوید پفکی - 20 کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
شوید پفکی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
415,000 تومان-425,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زیره سبز - ۳ کیلوگرمکیلوگرم1 بسته425,000 تومان
1,275,000 تومان
زیره سبز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته415,000 تومان
4,150,000 تومان
زیره سبز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
زیره سیاه - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته440,000 تومان
1,320,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زیره سیاه - ۱۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته420,000 تومان
4,200,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زیره سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
95,000 تومان-175,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ نعنا - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته175,000 تومان
875,000 تومان
برگ نعنا - ۲۰ کیلوگرمکیلو1 بسته160,000 تومان
4,000,000 تومان
برگ نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته105,000 تومان
525,000 تومان
نعنا خشک بلغور - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
1,900,000 تومان
نعنا خشک بلغور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان-610,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ آویشن - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته610,000 تومان
1,830,000 تومان
برگ آویشن - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته585,000 تومان
5,850,000 تومان
برگ آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر آویشن - 3 کیلوکیلو1 بسته340,000 تومان
1,020,000 تومان
پودر آویشن - 10 کیلوکیلو۱ بسته320,000 تومان
3,200,000 تومان
پودر آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
245,000 تومان-315,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اسلایس موسیر - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته305,000 تومان
915,000 تومان
اسلایس موسیر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
اسلایس موسیر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر موسیر - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته260,000 تومان
780,000 تومان
پودر موسیر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته245,000 تومان
2,450,000 تومان
پودر موسیر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
گرانول موسیر - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته315,000 تومان
945,000 تومان
گرانول موسیر - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته300,000 تومان
3,000,000 تومان
گرانول موسیر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
110,000 تومان-120,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر انبه - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته120,000 تومان
600,000 تومان
پودر انبه - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته110,000 تومان
2,200,000 تومان
پودر انبه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
385,000 تومان-395,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گرانول فلفل سفید - ۳ کیلوگرمکیلو1 گونی395,000 تومان
1,185,000 تومان
گرانول فلفل سفید - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته385,000 تومان
5,775,000 تومان
گرانول فلفل سفید فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
230,000 تومان-250,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
سماق قرمز - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته250,000 تومان
1,250,000 تومان
سماق قرمز - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته230,000 تومان
4,600,000 تومان
سماق قرمز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
سماق قهوه ای - 5 کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
سماق قهوه ای - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
سماق قهوه ای فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
95,000 تومان-165,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پودر پیاز - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته100,000 تومان
500,000 تومان
پودر پیاز - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
1,900,000 تومان
پودر پیاز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
اسلایس پیاز - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته165,000 تومان
825,000 تومان
اسلایس پیاز - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته150,000 تومان
3,000,000 تومان
اسلایس پیاز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
  • 1
  • 2

راهنمای خرید ادویه عمده

ادویه و چاشنی از پرمصرف‌ترین محصولات عطاری‌ها است. یکی از دغدغه‌های عطاری‌ها، پیدا کردن مرکز فروش ادویه عمده با قیمت مناسب و کیفیت عالی است. مجموعه‌ ویترین‌مارکت با بیش از 30 سال سابقه توانسته به یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان بازار ادویه و چاشنی تبدیل شود. در حال حاضر شما می‌توانید انواع ادویه و چاشنی را به صورت آنلاین از سایت ویترین‌مارکت سفارش دهید.

چه ادویه‌هایی در ویترین‌مارکت عرضه می‌شوند؟

تمام ادویه‌های مصرفی از زرچوبه و فلفل تا لیمو و نعنا در ویترین‌مارکت به فروش می‌رسد. پرمصرف‌ترین ادویه‌ها در ایران و در سراسر دنیا شامل زرچوبه، فلفل سیاه، دارچین و زنجبیل است. تمامی این محصولات در ویترین‌مارکت عرضه می‌شوند.

ما محصولات خودمان را ضمانت می‌کنیم

یکی از چالش‌های رایج پیداکردن تامین‌کننده در حوزه ادویه‌جات، اطمینان از کیفیت محصول است. ادویه‌جات تهیه‌شده در ویترین‌مارکت 100 درصد خالص و بدون هیچ افزودنی هستند. شما می‌توانید تمام این محصولات را از ویترین‌مارکت تهیه کنید.  با استفاده از هر شیوه تشخیصی و آزمایشگاهی می‌توانید ادویه‌جات ارائه شده در ویترین‌مارکت را تست کنید؛ ما به کیفیت محصولات و کار خودمان مطمئن هستیم.

فروش عمده ادویه با بهترین قیمت

ویترین‌مارکت انواع ادویه‌جات را با مناسب‌ترین قیمت و کیفیتی بی‌نظیر در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. برای خرید ادویه کافی است به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کرده و قیمت و حداقل سفارش ادویه‌جات را مشاهده کنید. سپس می‌توانید نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده و ادویه‌جات خود را به صورت اینترنتی تهیه کنید. در صورت نیاز به مشاوره پیش از خرید کافی است با شماره تلفن  02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
آیا ادویه‌جات ویترین‌مارکت خالص هستند؟

ما بر روی کیفیت محصولات خود حساسیت زیادی داریم. تمام محصولات ادویه و چاشنی ویترین‌مارکت با 100 درصد خلوص و با ضمانت کیفیت به فروش می‌رسند.

2
حداقل خرید ادویه عمده و چاشنی ویترین مارکت چقدر است؟

حداقل خرید عمده ادویه بسته به نوع محصولات متفاوت است. در هر محصول حداقل میزان خرید درج شده است.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .