سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روغن گیاهی عمده

روغن های گیاهی از گیاهانی تولید می‌شوند که دانه‌های روغنی دارند. دانه‌های روغنی در واقع همان میوه گیاه هستند که درصد بالایی از آن‌ها را روغن تشکیل می‌دهد و برای روغن‌کشی بسیار مناسب هستند. از بهترین دانه‌های روغنی مناسب برای تولید انواع روغن های گیاهی خوراکی، می‌توان به زیتون، کنجد و سویا اشاره کرد. هر کدام از روغنهای گیاهی، خواص و ویژگی‌های مختلفی دارند که در سلامت بدن موثر هستند. خرید روغن های گیاهی می‌توانید، از طریق سایت فروش روغن های گیاهی ویترین مارکت اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
67,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن سویا - 1 لیتر1 لیتر6 لیتر67,000 تومان
67,000 تومان
روغن سویا - 1 گالن19 کیلوگرم1 گالن67,000 تومان
1,273,000 تومان
روغن سویا - تانکرتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کنجد - 1 لیتر1 لیتر6 لیتر
175,000 تومان
روغن کنجد - 20 لیتر19 کیلو1 گالن
3,325,000 تومان
روغن کنجد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
140,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن زیتون بکر بدون بو - 1 لیترلیتر6 لیتر140,000 تومان
140,000 تومان
روغن زیتون بکر بدون بو - 20 لیتر20 کیلوگرم1 گالن140,000 تومان
2,800,000 تومان
زیتون بکر بدون بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن زیتون بکر با بو - 1 لیترلیتر6 لیتر140,000 تومان
140,000 تومان
روغن زیتون بکر با بو - 20 لیتر20 کیلوگرم1 گالن140,000 تومان
2,800,000 تومان
زیتون بکر با بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن زیتون فرابکر - 1 لیترلیتر3 لیتر330,000 تومان
330,000 تومان
روغن زیتون فرابکر - 20 لیتر20 کیلوگرم1 گالن330,000 تومان
6,600,000 تومان
زیتون فرابکر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
125,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن مغز آفتابگردان - 1 لیترلیتر6 لیتر125,000 تومان
125,000 تومان
روغن مغز آفتابگردان - گالن20 کیلو1 گالن125,000 تومان
2,500,000 تومان
روغن مغز آفتابگردان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
125,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کلزا - 1 لیترلیتر6 لیتر125,000 تومان
125,000 تومان
روغن کلزا - 20 لیتر20 کیلو1 گالن125,000 تومان
2,500,000 تومان
روغن کلزا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
115,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن ذرت - 1 لیتر1 لیتر6 لیتر115,000 تومان
115,000 تومان
روغن ذرت - 1 گالن18 کیلوگرم1 گالن115,000 تومان
2,070,000 تومان
روغن ذرت - تناژتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن پودر نارگیل - 1 لیترلیتر6 لیتر320,000 تومان
320,000 تومان
روغن پودر نارگیل - 20 لیتر18 کیلو1 گالن320,000 تومان
5,760,000 تومان
روغن پودر نارگیل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
800,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن سیاهدانه ایرانی - 1 لیترلیتر6 لیتر330,000 تومان
330,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن سیاهدانه ایرانی - 20 لیتر18 کیلو1 گالن330,000 تومان
5,940,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن سیاهدانه ایرانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن سیاهدانه هندی - ۱ لیترلیتر6 لیتر800,000 تومان
800,000 تومان
روغن سیاهدانه هندی - ۲۰ لیتر۱۸ کیلو1 گالن800,000 تومان
14,400,000 تومان
روغن سیاهدانه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
265,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن ارده کنجد - 1 لیترلیتر6 لیتر265,000 تومان
265,000 تومان
روغن ارده کنجد - 20 لیتر18 کیلو1 گالن265,000 تومان
4,770,000 تومان
روغن ارده کنجد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
800,000 تومان-814,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بادام شیرین - 0.5 لیترلیتر1 عدد814,000 تومان
407,000 تومان
روغن بادام شیرین - 1 لیترلیتر1 لیتر800,000 تومان
800,000 تومان
روغن بادام شیرین - 20 لیتر18 کیلو1 گالن800,000 تومان
14,400,000 تومان
روغن بادام شیرین فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
225,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کرچک - 1 لیترلیتر6 لیتر225,000 تومان
225,000 تومان
روغن کرچک - 20 لیتر18 کیلو1 گالن225,000 تومان
4,050,000 تومان
روغن کرچک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
550,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بادام تلخ - 1 لیترلیتر1 لیتر550,000 تومان
550,000 تومان
روغن بادام تلخ - 20 لیتر18 کیلو1 گالن550,000 تومان
9,900,000 تومان
روغن بادام تلخ فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
205,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن هسته انگور - 1 لیترلیتر6 لیتر205,000 تومان
205,000 تومان
روغن هسته انگور - 20 لیتر19 کیلو1 گالن205,000 تومان
3,895,000 تومان
روغن هسته انگور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
145,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کنجد سویا - 1 لیترلیتر6 لیتر145,000 تومان
145,000 تومان
روغن کنجد سویا - 20 لیتر18 کیلو1 گالن145,000 تومان
2,610,000 تومان
روغن کنجد سویا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
590,000 تومان-604,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن آرگان - 0.5 لیترلیتر1 عدد604,000 تومان
302,000 تومان
روغن آرگان - 1 لیترلیتر6 لیتر590,000 تومان
590,000 تومان
روغن آرگان - 20 لیتر20 لیتر1 گالن590,000 تومان
11,800,000 تومان
روغن آرگان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
210,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن هسته انار - 1 لیترلیتر6 لیتر210,000 تومان
210,000 تومان
روغن هسته انار - 20 لیتر18 کیلو1 گالن210,000 تومان
3,780,000 تومان
روغن هسته انار فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
300,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن رزماری - 1 لیترلیتر6 لیتر300,000 تومان
300,000 تومان
روغن رزماری - 20 لیتر18 کیلو1 گالن300,000 تومان
5,400,000 تومان
روغن رزماری فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

معرفی انواع روغن های گیاهی برای پوست و مو

روغن های گیاهی طبیعی، به‌طور مستقیم از پوست درخت، گل، میوه، برگ، دانه یا ریشه گیاه به‌دست می‌آیند. هر یک از روغن‌های گیاهی بسته به گیاه استخراجی و مزاج روغن پایه آن، خواص، تاثیرات و کاربردهای مختلفی دارند. در ادامه لیست روغن های گیاهی که خاصیت‌های بسیاری برای سلامت بدن و هم‌چنین پوست دارند را ذکر کرده‌ایم: 

  • روغن خارخاسک
  • روغن کنجد
  • روغن سویا
  • روغن زیتون
  • روغن پودر نارگیل
  • روغن بادام
  • روغن جوانه گندم

درصد بالایی از روغن های مایع موجود در بازار یکی از روغن های گیاهی فوق است. با این حال این لیست،  همه روغن های گیاهی نیستند و قطعا روغن‌های دیگری نیز در بازار وجود دارد که کمتر شناخته شده هستند.

فروش عمده روغن های گیاهی؛ با قیمت مناسب و کیفیت عالی

ویترین مارکت با بیش از 30 سال سابقه به فروش عمده انواع روغن های گیاهی می‌پردازد. کلیه فروشندگان و حتی مصرف‌کنندگان می‌توانند برای خرید روغن کنجد طبیعی، سویا، زیتون و سایر روغن های گیاهی پرمصرف خود، از فروشگاه آنلاین ویترین مارکت اقدام کنند. برای مشاهده قیمت روغن گیاهی و حداقل سفارش، کافی است به صفحه هر محصول مراجعه کرده و روغن مدنظر خود را به‌‌صورت اینترنتی سفارش دهید.

پخش عمده انواع روغن های گیاهی خوراکی به سراسر نقاط ایران 

فروشگاه اینترنتی ویترین مارکت با ناوگان حمل‌ونقل اختصاصی خود، سفارش‌های استان تهران را برای مشتریان گرامی ارسال می‌کند. اما فروش عمده روغن های گیاهی به سایر نقاط کشور ایران، هم‌چون شهرستان‌ها، از طریق باربری‌ها، پست و تیپاکس صورت می‌گیرد. 

در صورتی که حجم خرید مشتری کمتر از میزان مشخص‌شده در سایت باشد، هزینه ارسال از مشتری دریافت خواهد شد. اما همواره ارسال توسط ناوگان ویترین‌مارکت به باربری تهران رایگان است و کرایه شهری در این روش از مشتریان دریافت نمی‌شود. هم‌چنین محصولات ارسالی توسط فروشگاه ویترین مارکت بیمه سلامت کالا دارند؛ از این رو جبران صدمات وارد‌شده به محموله سفارشات هنگام حمل‌و‌نقل، به‌عهده شرکت کلدپرسینگ است.

راه‌اندازی کارخانه روغن‌گیری از خدمات ویژه ویترین مارکت

عمده فروشی عطاری ویترین مارکت علاوه‌بر فروش انواع روغن های گیاهی، به افراد مختلف برای راه‌اندازی این کسب‌وکار نیز کمک می‌کند. افرادی که قصد راه اندازی کارگاه روغن گیری دارند، می‌توانند از کارشناسان ویترین مارکت راهنمایی و مشاوره دریافت کنند. 

هم‌چنین برای تامین دستگاه‌های کسب‌وکار خود، می‌توانید روی کمک مجموعه ایران‌کلدپرسینگ حساب کنید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر فقط کافی است با شماره 02122953584 تماس بگیرید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .