سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روغن گیاهی عمده

روغن های گیاهی از گیاهانی تولید می‌شوند که دانه‌های روغنی دارند. دانه‌های روغنی در واقع همان میوه گیاه هستند که درصد بالایی از آن‌ها را روغن تشکیل می‌دهد و برای روغن‌کشی بسیار مناسب هستند. از بهترین دانه‌های روغنی مناسب برای تولید انواع روغن های گیاهی خوراکی، می‌توان به زیتون، کنجد و سویا اشاره کرد. هر کدام از روغنهای گیاهی، خواص و ویژگی‌های مختلفی دارند که در سلامت بدن موثر هستند. خرید روغن های گیاهی می‌توانید، از طریق سایت فروش روغن های گیاهی ویترین مارکت اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
95,000 تومان-100,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن ذرت - 1 لیتر1 لیتر6 لیتر100,000 تومان
600,000 تومان
روغن ذرت - 1 گالنکیلو1 گالن95,000 تومان
1,710,000 تومان
روغن ذرت - تناژتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
62,000 تومان-68,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن سویا - 1 لیتر1 لیتر668,000 تومان
408,000 تومان
روغن سویا - 1 گالن19کیلو1 گالن62,000 تومان
1,178,000 تومان
روغن سویا - تانکرتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
165,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کنجد - 1 لیتر1 لیتر6 لیتر165,000 تومان
990,000 تومان
روغن کنجد - 20 لیتر19 کیلو1 گالن165,000 تومان
3,300,000 تومان
روغن کنجد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
135,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کنجد سویا - 1 لیترلیتر6 لیتر135,000 تومان
810,000 تومان
روغن کنجد سویا - 20 لیتر18 کیلو1 گالن135,000 تومان
2,430,000 تومان
روغن کنجد سویا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
245,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن ارده کنجد - 1 لیترلیتر6 لیتر245,000 تومان
1,380,000 تومان
روغن ارده کنجد - 20 لیتر18 کیلو1 گالن245,000 تومان
4,410,000 تومان
روغن ارده کنجد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن پودر نارگیل - 1 لیترلیتر3 لیتر245,000 تومان
735,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن پودر نارگیل - 20 لیتر18 کیلو1 گالن245,000 تومان
4,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن پودر نارگیل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
125,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن زیتون بکر بدون بو - 1 لیترلیتر6 لیتر125,000 تومان
125,000 تومان
روغن زیتون بکر بدون بو - 20 لیتر20 کیلوگرم1 گالن125,000 تومان
2,375,000 تومان
زیتون بکر بدون بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن زیتون بکر با بو - 1 لیترلیتر6 لیتر125,000 تومان
125,000 تومان
روغن زیتون بکر با بو - 20 لیتر20 کیلوگرم1 گالن125,000 تومان
2,375,000 تومان
زیتون بکر با بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن زیتون فرابکر - 1 لیترلیتر3 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن زیتون فرابکر - 20 لیتر20 کیلوگرم1 گالن240,000 تومان
4,800,000 تومان
زیتون فرابکر فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن اسپند - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن اسپند - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن اسپند عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
410,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن گردو - 1 لیترلیتر2 لیتر410,000 تومان
820,000 تومان
روغن گردو - 20 لیتر18 کیلو1 گالن410,000 تومان
7,380,000 تومان
روغن گردو عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن خارخاسک - 1 لیتر1 لیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن خارخاسک - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن خارخاسک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن جوانه جو - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن جوانه جو - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن جوانه جو عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بادام زمینی - 1 لیترلیتر1 لیتر

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن بادام زمینی - 20 لیتر18 کیلو1 گالن

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن بادام زمینی عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن باباآدم - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن باباآدم - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن بابا آدم عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
290,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن آویشن - 1 لیترلیتر1 لیتر290,000 تومان
290,000 تومان
روغن آویشن - 20 لیتر18 کیلو1 گالن290,000 تومان
5,220,000 تومان
روغن آویشن عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
790,000 تومان-800,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بنفشه - 0.5 لیترلیتر1 عدد800,000 تومان
400,000 تومان
روغن بنفشه - 1 لیترلیتر1 لیتر790,000 تومان
790,000 تومان
روغن بنفشه - 20 لیتر18 کیلو1 گالن790,000 تومان
14,220,000 تومان
روغن بنفشه عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن جوانه گندم - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن جوانه گندم - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن جوانه گندم عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
4,640,000 تومان-4,650,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن کندش - 0.5 لیترلیتر1 عدد4,650,000 تومان
2,325,000 تومان
روغن کندش - 1 لیترلیتر1 لیتر4,640,000 تومان
4,640,000 تومان
روغن کندش - 20 لیتر18 کیلو1 گالن4,640,000 تومان
83,520,000 تومان
روغن کندش عمدهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

معرفی انواع روغن های گیاهی برای پوست و مو

روغن های گیاهی طبیعی، به‌طور مستقیم از پوست درخت، گل، میوه، برگ، دانه یا ریشه گیاه به‌دست می‌آیند. هر یک از روغن‌های گیاهی بسته به گیاه استخراجی و مزاج روغن پایه آن، خواص، تاثیرات و کاربردهای مختلفی دارند. در ادامه لیست روغن های گیاهی که خاصیت‌های بسیاری برای سلامت بدن و هم‌چنین پوست دارند را ذکر کرده‌ایم: 

  • روغن خارخاسک
  • روغن کنجد
  • روغن سویا
  • روغن زیتون
  • روغن پودر نارگیل
  • روغن بادام
  • روغن جوانه گندم

درصد بالایی از روغن های مایع موجود در بازار یکی از روغن های گیاهی فوق است. با این حال این لیست،  همه روغن های گیاهی نیستند و قطعا روغن‌های دیگری نیز در بازار وجود دارد که کمتر شناخته شده هستند.

فروش عمده روغن های گیاهی؛ با قیمت مناسب و کیفیت عالی

ویترین مارکت با بیش از 30 سال سابقه به فروش عمده انواع روغن های گیاهی می‌پردازد. کلیه فروشندگان و حتی مصرف‌کنندگان می‌توانند برای خرید روغن کنجد طبیعی، سویا، زیتون و سایر روغن های گیاهی پرمصرف خود، از فروشگاه آنلاین ویترین مارکت اقدام کنند. برای مشاهده قیمت روغن گیاهی و حداقل سفارش، کافی است به صفحه هر محصول مراجعه کرده و روغن مدنظر خود را به‌‌صورت اینترنتی سفارش دهید.

پخش عمده انواع روغن های گیاهی خوراکی به سراسر نقاط ایران 

فروشگاه اینترنتی ویترین مارکت با ناوگان حمل‌ونقل اختصاصی خود، سفارش‌های استان تهران را برای مشتریان گرامی ارسال می‌کند. اما فروش عمده روغن های گیاهی به سایر نقاط کشور ایران، هم‌چون شهرستان‌ها، از طریق باربری‌ها، پست و تیپاکس صورت می‌گیرد. 

در صورتی که حجم خرید مشتری کمتر از میزان مشخص‌شده در سایت باشد، هزینه ارسال از مشتری دریافت خواهد شد. اما همواره ارسال توسط ناوگان ویترین‌مارکت به باربری تهران رایگان است و کرایه شهری در این روش از مشتریان دریافت نمی‌شود. هم‌چنین محصولات ارسالی توسط فروشگاه ویترین مارکت بیمه سلامت کالا دارند؛ از این رو جبران صدمات وارد‌شده به محموله سفارشات هنگام حمل‌و‌نقل، به‌عهده شرکت کلدپرسینگ است.

راه‌اندازی کارخانه روغن‌گیری از خدمات ویژه ویترین مارکت

عمده فروشی عطاری ویترین مارکت علاوه‌بر فروش انواع روغن های گیاهی، به افراد مختلف برای راه‌اندازی این کسب‌وکار نیز کمک می‌کند. افرادی که قصد راه اندازی کارگاه روغن گیری دارند، می‌توانند از کارشناسان ویترین مارکت راهنمایی و مشاوره دریافت کنند. 

هم‌چنین برای تامین دستگاه‌های کسب‌وکار خود، می‌توانید روی کمک مجموعه ایران‌کلدپرسینگ حساب کنید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر فقط کافی است با شماره 02122953584 تماس بگیرید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .