سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گیاهان دارویی عمده

گیاهان دارویی به گیاهانی اطلاق می‌شود که خواص دارویی داشته و به شکل عصاره، فرآورده، مکمل و روغن برای درمان یا پیشگیری قابل استفاده است. از گیاهان دارویی می‌توان به دو شکل تازه و خشک‌شده استفاده کرد. در لیست زیر می‌توانید با‌کیفیت‌ترین گیاهان را مشاهده و نسبت به خرید گیاهان دارویی عمده اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
290,000 تومان-320,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بارهنگ - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته320,000 تومان
320,000 تومان
بارهنگ - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
بارهنگ - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
400,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بابونه آلمانی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته138,000 تومان
138,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه آلمانی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته128,000 تومان
1,280,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه آلمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بابونه شیرازی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته400,000 تومان
400,000 تومان
بابونه شیرازی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته390,000 تومان
3,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه شیرازی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
145,000 تومان-160,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شوید نرم - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته160,000 تومان
160,000 تومان
شوید نرم - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته145,000 تومان
1,450,000 تومان
شوید نرم فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
شوید پفکی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شوید پفکی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته135,000 تومان
1,350,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شوید پفکی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
420,000 تومان-580,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زیره سبز - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته430,000 تومان
430,000 تومان
زیره سبز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته420,000 تومان
4,200,000 تومان
زیره سبز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
زیره سیاه - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته580,000 تومان
580,000 تومان
زیره سیاه - ۱۰ کیلوگرمکیلو1 بسته565,000 تومان
5,650,000 تومان
زیره سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
137,000 تومان-175,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ نعنا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته175,000 تومان
175,000 تومان
برگ نعنا - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته160,000 تومان
1,600,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پودر نعنا - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
نعنا خشک بلغور - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته137,000 تومان
1,370,000 تومان
نعنا خشک بلغور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان-705,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ آویشن - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته705,000 تومان
705,000 تومان
برگ آویشن - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته685,000 تومان
6,850,000 تومان
برگ آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر آویشن - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته340,000 تومان
340,000 تومان
پودر آویشن - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته320,000 تومان
3,200,000 تومان
پودر آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
550,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زعفران کارتی- نیم مثقالعدد3 عدد155,000 تومان
465,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران کارتی- یک مثقالعدد3 عدد550,000 تومان
16,500,000 تومان
زعفران قائنات کریستالی - نیم مثقالعدد3 عدد137,000 تومان
411,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران قائنات کریستالی - یک مثقالعدد3 عدد365,000 تومان
365,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران قائنات فلهعمده-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گل پنیرک - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته225,000 تومان
225,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گل پنیرک - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته210,000 تومان
2,100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گل پنیرک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
187,000 تومان-195,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
به لیمو - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته195,000 تومان
195,000 تومان
به لیمو - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته187,000 تومان
1,870,000 تومان
به لیمو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
110,000 تومان-130,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بهارنارنج - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته130,000 تومان
130,000 تومان
بهارنارنج - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته110,000 تومان
1,100,000 تومان
بهارنارنج فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گل ختمی سفید - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته200,000 تومان
200,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گل ختمی سفید - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته190,000 تومان
1,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گل ختمی سفید فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ اکالیپتوس - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته18,000 تومان
18,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ اکالیپتوس - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته15,000 تومان
150,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ اکالیپتوس فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ترنجبین - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
ترنجبین - ۱۰ کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
ترنجبین فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
مریم گلی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته72,000 تومان
72,000 تومان
ناموجود
ناموجود
مریم گلی - ۱۰ کیلوگرمکیلو1 بسته70,000 تومان
700,000 تومان
ناموجود
ناموجود
مریم گلی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
رازیانه - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته225,000 تومان
225,000 تومان
ناموجود
ناموجود
رازیانه - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته210,000 تومان
2,100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
رازیانه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
290,000 تومان-310,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ بو - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته310,000 تومان
310,000 تومان
برگ بو - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
برگ بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
198,000 تومان-215,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
رزماری برگ - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته215,000 تومان
215,000 تومان
رزماری برگ - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته198,000 تومان
1,980,000 تومان
رزماری برگ - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
رزماری شاخه - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
رزماری شاخه - 10کیلوگرمکیلوگرم1 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
رزماری شاخه - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پونه کوهی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته100,000 تومان
100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پونه کوهی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته90,000 تومان
900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پونه کوهی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
  • 1
  • 2

انواع گیاهان دارویی و کاربرد آن‌ها 

گیاهان دارویی انواع بسیار مختلفی دارند. در این بین می‌توان به بابونه، شوید خشک، زیره، نعناع، به‌لیمو، بهارنارنج، گل ختمی سفید، برگ اکالیپتوس، رازیانه، برگ بو، رزماری، پونه کوهی و اسطوخودوس اشاره کرد. امروزه با‌توجه‌به خواص و دسترسی آسان به این گیاهان، خرید گیاهان دارویی طرفداران بیشتری پیدا کرده است. هر یک از گیاهان دارویی خواص مشخصی دارند. برای مثال بابونه خواص آرام‌بخش و ضد‌درد، نعناع ضد‌التهاب و ضد‌نفح است. شما می‌توانید هر یک از گیاهان دارویی مورد‌نظر خود را از ویترین مارکت، عطاری آنلاین تهران، بدون محدودیت مکانی خریداری کنید. 

راهنمای خرید گیاهان دارویی عمده به‌صورت عمده از ویترین‌مارکت

به دنبال هر نوع گیاه دارویی که هستید، ما بهترین نوع محصول را با قیمتی شگفت‌انگیز عرضه می‌کنیم. همکاران ما در عطاری‌ها می‌توانند گیاهان دارویی مختلف را در حجم‌های مختلف به‌صورت خرده یا عمده از مرکز پخش عمده گیاهان دارویی و محصولات عطاری ویترین مارکت، با تسهیلات ویژه خریداری کنند. با کلیک بر روی هر محصول می‌توانید قیمت گیاهان دارویی عمده به همراه حداقل میزان سفارش را مشاهده کنید. هم از طریق سایت و هم از طریق تماس تلفنی پذیرای سفارشات شما هستیم. 

ویترین‌مارکت؛ فراتر از فروشگاه خرید عمده گیاهان دارویی

گیاهان دارویی تنها بخشی از سبد محصولات ویترین‌مارکت را تشکیل داده‌اند. ویترین‌مارکت یک زنجیره کامل از مواد اولیه تا مشاوره راه‌اندازی کسب‌وکار را برای مشتریان خود تدارک دیده است. برای سفارش محصول کافی است به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کرده و قیمت و حداقل خرید را مشاهده کنید و به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. هم‌چنین در صورت تمایل می‌توانید با شماره تلفن 02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
دلیل اهمیت گیاهان دارویی چیست؟

گیاهان دارویی پر‌مصرف‌ترین محصولات عطاری‌ها محسوب می‌شوند. دلیل اهمیت این گیاهان، تاثیر آن‌ها به‌عنوان مکمل‌های دارویی در پیشگیری از مشکلات و بیماری‌های جزئی است.

2
حداقل میزان سفارش فروش عمده گیاهان دارویی در ویترین مارکت چقدر است؟

حداقل خرید گیاهان دارویی بسته به نوع گیاه متفاوت است. با مراجعه به صفحه هر محصول می‌توانید حداقل خرید و قیمت محصول را مشاهده کنید.

3
قیمت گیاهان دارویی عمده به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت گیاهان دارویی عمده به نوع گیاه و حجم سفارش بستگی دارد. شما می‌توانید قیمت هر محصول را در ویترین مارکت مشاهده کنید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .