سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گیاهان دارویی عمده

گیاهان دارویی به گیاهانی اطلاق می‌شود که خواص دارویی داشته و به شکل عصاره، فرآورده، مکمل و روغن برای درمان یا پیشگیری قابل استفاده است. از گیاهان دارویی می‌توان به دو شکل تازه و خشک‌شده استفاده کرد. در لیست زیر می‌توانید با‌کیفیت‌ترین گیاهان را مشاهده و نسبت به خرید گیاهان دارویی عمده اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
1,350,000 تومان-2,600,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
هل دو قوچ - 500 گرمبسته2 بسته1,350,000 تومان
1,350,000 تومان
هل دو قوچ - 10 کیلوگرمکارتن1 کارتن2,600,000 تومان
26,000,000 تومان
هل دو قوچ - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
570,000 تومان-585,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
غنچه گل محمدی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته585,000 تومان
585,000 تومان
غنچه گل محمدی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته570,000 تومان
5,700,000 تومان
غنچه گل محمدی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
گلبرگ گل محمدی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته525,000 تومان
525,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گلبرگ گل محمدی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته510,000 تومان
5,100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گلبرگ گل محمدی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر گل محمدی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته210,000 تومان
210,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر گل محمدی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته190,000 تومان
1,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پودر گل محمدی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
780,000 تومان-800,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
میخک - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته800,000 تومان
800,000 تومان
میخک - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته780,000 تومان
7,800,000 تومان
میخک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
330,000 تومان-340,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چای سبز ایرانی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته135,000 تومان
135,000 تومان
ناموجود
ناموجود
چای سبز ایرانی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته125,000 تومان
1,250,000 تومان
ناموجود
ناموجود
چای سبز ایرانی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
چای سبز خارجی - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته340,000 تومان
340,000 تومان
چای سبز خارجی - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته330,000 تومان
3,300,000 تومان
چای سبز خارجی - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
350,000 تومان-370,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
چای ترش - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته370,000 تومان
370,000 تومان
چای ترش - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته350,000 تومان
3,500,000 تومان
چای ترش فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
1,500,000 تومان-1,600,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گل گاوزبان - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
گل گاوزبان - 10کیلوگرمکیلو1 بسته1,500,000 تومان
15,000,000 تومان
گل گاوزبان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
360,000 تومان-560,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زیره سبز - 1 کیلوگرمکیلوگرم5 بسته375,000 تومان
375,000 تومان
زیره سبز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته360,000 تومان
3,600,000 تومان
زیره سبز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
زیره سیاه - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته560,000 تومان
560,000 تومان
زیره سیاه - ۱۰ کیلوگرمکیلو1 بسته545,000 تومان
5,450,000 تومان
زیره سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
185,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ نعنا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته175,000 تومان
175,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ نعنا - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته160,000 تومان
1,600,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
پودر نعنا - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته185,000 تومان
185,000 تومان
نعنا خشک بلغور - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته170,000 تومان
1,700,000 تومان
ناموجود
ناموجود
نعنا خشک بلغور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
300,000 تومان-560,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زعفران کارتی- نیم مثقالعدد3 عدد155,000 تومان
465,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران کارتی- یک مثقالعدد3 عدد550,000 تومان
16,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زعفران قائنات کریستالی - نیم مثقالعدد3 عدد300,000 تومان
300,000 تومان
زعفران قائنات کریستالی - یک مثقالعدد3 عدد560,000 تومان
560,000 تومان
زعفران قائنات فلهعمده-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان-735,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ آویشن - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته735,000 تومان
735,000 تومان
برگ آویشن - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته715,000 تومان
7,150,000 تومان
برگ آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر آویشن - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته340,000 تومان
340,000 تومان
پودر آویشن - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته320,000 تومان
3,200,000 تومان
پودر آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
235,000 تومان-242,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بارهنگ - 1 کیلوگرمکیلوگرم3 بسته242,000 تومان
242,000 تومان
بارهنگ - 10 کیلوگرمکیلوگرم1 بسته235,000 تومان
2,350,000 تومان
بارهنگ - فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
145,000 تومان-160,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شوید نرم - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته160,000 تومان
160,000 تومان
شوید نرم - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته145,000 تومان
1,450,000 تومان
شوید نرم فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
شوید پفکی - 1 کیلوگرمکیلو5 بسته145,000 تومان
145,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شوید پفکی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته135,000 تومان
1,350,000 تومان
ناموجود
ناموجود
شوید پفکی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
220,000 تومان-235,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
رازیانه - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته235,000 تومان
235,000 تومان
رازیانه - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته220,000 تومان
2,200,000 تومان
رازیانه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پونه کوهی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته100,000 تومان
100,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پونه کوهی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته90,000 تومان
900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
پونه کوهی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ بو - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته310,000 تومان
310,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ بو - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته290,000 تومان
2,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
برگ بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بابونه آلمانی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته138,000 تومان
138,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه آلمانی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته128,000 تومان
1,280,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه آلمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بابونه شیرازی - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته400,000 تومان
400,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه شیرازی - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته390,000 تومان
3,900,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بابونه شیرازی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
750,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اسطوخودوس - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته750,000 تومان
750,000 تومان
اسطوخودوس - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
اسطوخودوس فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گل پنیرک - 1 کیلوگرمکیلو3 بسته255,000 تومان
255,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گل پنیرک - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته240,000 تومان
2,400,000 تومان
ناموجود
ناموجود
گل پنیرک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
  • 1
  • 2

انواع گیاهان دارویی و کاربرد آن‌ها 

گیاهان دارویی انواع بسیار مختلفی دارند. در این بین می‌توان به بابونه، شوید خشک، زیره، نعناع، به‌لیمو، بهارنارنج، گل ختمی سفید، برگ اکالیپتوس، رازیانه، برگ بو، رزماری، پونه کوهی و اسطوخودوس اشاره کرد. امروزه با‌توجه‌به خواص و دسترسی آسان به این گیاهان، خرید گیاهان دارویی طرفداران بیشتری پیدا کرده است. هر یک از گیاهان دارویی خواص مشخصی دارند. برای مثال بابونه خواص آرام‌بخش و ضد‌درد، نعناع ضد‌التهاب و ضد‌نفح است. شما می‌توانید هر یک از گیاهان دارویی مورد‌نظر خود را از ویترین مارکت، عطاری آنلاین تهران، بدون محدودیت مکانی خریداری کنید. 

راهنمای خرید گیاهان دارویی عمده به‌صورت عمده از ویترین‌مارکت

به دنبال هر نوع گیاه دارویی که هستید، ما بهترین نوع محصول را با قیمتی شگفت‌انگیز عرضه می‌کنیم. همکاران ما در عطاری‌ها می‌توانند گیاهان دارویی مختلف را در حجم‌های مختلف به‌صورت خرده یا عمده از مرکز پخش عمده گیاهان دارویی و محصولات عطاری ویترین مارکت، با تسهیلات ویژه خریداری کنند. با کلیک بر روی هر محصول می‌توانید قیمت گیاهان دارویی عمده به همراه حداقل میزان سفارش را مشاهده کنید. هم از طریق سایت و هم از طریق تماس تلفنی پذیرای سفارشات شما هستیم. 

ویترین‌مارکت؛ فراتر از فروشگاه خرید عمده گیاهان دارویی

گیاهان دارویی تنها بخشی از سبد محصولات ویترین‌مارکت را تشکیل داده‌اند. ویترین‌مارکت یک زنجیره کامل از مواد اولیه تا مشاوره راه‌اندازی کسب‌وکار را برای مشتریان خود تدارک دیده است. برای سفارش محصول کافی است به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کرده و قیمت و حداقل خرید را مشاهده کنید و به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. هم‌چنین در صورت تمایل می‌توانید با شماره تلفن 02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
دلیل اهمیت گیاهان دارویی چیست؟

گیاهان دارویی پر‌مصرف‌ترین محصولات عطاری‌ها محسوب می‌شوند. دلیل اهمیت این گیاهان، تاثیر آن‌ها به‌عنوان مکمل‌های دارویی در پیشگیری از مشکلات و بیماری‌های جزئی است.

2
حداقل میزان سفارش فروش عمده گیاهان دارویی در ویترین مارکت چقدر است؟

حداقل خرید گیاهان دارویی بسته به نوع گیاه متفاوت است. با مراجعه به صفحه هر محصول می‌توانید حداقل خرید و قیمت محصول را مشاهده کنید.

3
قیمت گیاهان دارویی عمده به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت گیاهان دارویی عمده به نوع گیاه و حجم سفارش بستگی دارد. شما می‌توانید قیمت هر محصول را در ویترین مارکت مشاهده کنید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .