سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گیاهان دارویی عمده

گیاهان دارویی به گیاهانی اطلاق می‌شود که خواص دارویی داشته و به شکل عصاره، فرآورده، مکمل و روغن برای درمان یا پیشگیری قابل استفاده است. از گیاهان دارویی می‌توان به دو شکل تازه و خشک‌شده استفاده کرد. در لیست زیر می‌توانید با‌کیفیت‌ترین گیاهان را مشاهده و نسبت به خرید گیاهان دارویی عمده اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
128,000 تومان-450,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بابونه آلمانی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته138,000 تومان
414,000 تومان
بابونه آلمانی - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته128,000 تومان
1,920,000 تومان
بابونه آلمانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
بابونه شیرازی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته450,000 تومان
1,350,000 تومان
بابونه شیرازی - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته435,000 تومان
6,525,000 تومان
بابونه شیرازی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
95,000 تومان-115,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
شوید نرم - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته102,000 تومان
306,000 تومان
شوید نرم - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته95,000 تومان
1,900,000 تومان
شوید نرم فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
شوید پفکی - ۳ کیلوگرمکیلو1 کیسه115,000 تومان
345,000 تومان
شوید پفکی - 20 کیلوگرمکیلو1 بسته110,000 تومان
2,200,000 تومان
شوید پفکی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان-335,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زیره سبز - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته275,000 تومان
825,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زیره سبز - 10 کیلوگرمکیلو1 بسته260,000 تومان
2,600,000 تومان
ناموجود
ناموجود
زیره سبز فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
زیره سیاه - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته335,000 تومان
1,005,000 تومان
زیره سیاه - ۱۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته320,000 تومان
3,200,000 تومان
زیره سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
82,000 تومان-88,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ نعنا - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته88,000 تومان
440,000 تومان
برگ نعنا - ۲۰ کیلوگرمکیلو1 بسته82,000 تومان
1,640,000 تومان
برگ نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر نعنا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور - ۲۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
نعنا خشک بلغور فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
280,000 تومان-580,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ آویشن - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته580,000 تومان
1,740,000 تومان
برگ آویشن - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته550,000 تومان
5,500,000 تومان
برگ آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
پودر آویشن - 3 کیلوکیلو1 بسته295,000 تومان
885,000 تومان
پودر آویشن - 10 کیلوکیلو۱ بسته280,000 تومان
2,800,000 تومان
پودر آویشن فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
118,000 تومان-230,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
زعفران قائنات - نیم مثقالنیم مثقال3 عدد118,000 تومان
354,000 تومان
زعفران قائنات - یک مثقالیک مثقال3 عدد230,000 تومان
690,000 تومان
زعفران قائنات فلهعمده-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
250,000 تومان-270,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گل پنیرک - ۳ کیلوگرمکیلو۱ بسته270,000 تومان
810,000 تومان
گل پنیرک - 10 کیلوگرمکیلو۱ بسته250,000 تومان
2,500,000 تومان
گل پنیرک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
به لیمو - ۵ کیلوگرمکیلو1 بسته99,000 تومان
495,000 تومان
ناموجود
ناموجود
به لیمو - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته85,000 تومان
1,700,000 تومان
ناموجود
ناموجود
به لیمو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
بهارنارنج - ۳ کیلوگرمکیلو۱ بسته135,000 تومان
405,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بهارنارنج - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته125,000 تومان
1,875,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بهارنارنج فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
110,000 تومان-130,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
گل ختمی سفید - ۳ کیلوگرمکیلو۱ بسته130,000 تومان
390,000 تومان
گل ختمی سفید - 12 کیلوگرمکیلو۱ بسته110,000 تومان
1,320,000 تومان
گل ختمی سفید فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
15,000 تومان-18,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ اکالیپتوس - ۱۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته18,000 تومان
180,000 تومان
برگ اکالیپتوس - 50 کیلوگرمکیلو۱ بسته15,000 تومان
750,000 تومان
برگ اکالیپتوس فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
ترنجبین - ۳ کیلوگرمکیلو۱ بسته205,000 تومان
615,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ترنجبین - ۱۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته200,000 تومان
2,000,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ترنجبین فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
71,000 تومان-72,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
مریم گلی - ۳ کیلوگرمکیلو1 بسته72,000 تومان
216,000 تومان
مریم گلی - ۱۰ کیلوگرمکیلو۱ بسته71,000 تومان
710,000 تومان
مریم گلی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
105,000 تومان-115,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
رازیانه - ۵ کیلوگرمکیلو۱ بسته115,000 تومان
575,000 تومان
رازیانه - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته105,000 تومان
1,575,000 تومان
رازیانه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
185,000 تومان-195,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
برگ بو - ۵ کیلوگرمکیلو۱ بسته195,000 تومان
975,000 تومان
برگ بو - 20 کیلوگرمکیلو۱ بسته185,000 تومان
3,700,000 تومان
برگ بو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
88,000 تومان-98,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
رزماری - ۵ کیلوگرمکیلو۱ بسته98,000 تومان
490,000 تومان
رزماری - 25 کیلوگرمکیلو۱ بسته88,000 تومان
2,200,000 تومان
رزماری فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
80,000 تومان-85,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
پونه کوهی - ۵ کیلوگرمکیلو۱ بسته85,000 تومان
425,000 تومان
پونه کوهی - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته80,000 تومان
1,200,000 تومان
پونه کوهی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
460,000 تومان-475,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
اسطوخودوس - ۳ کیلوگرمکیلو۱ بسته475,000 تومان
1,425,000 تومان
اسطوخودوس - 15 کیلوگرمکیلو۱ بسته460,000 تومان
6,900,000 تومان
اسطوخودوس فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
  • 1
  • 2

انواع گیاهان دارویی و کاربرد آن‌ها 

گیاهان دارویی انواع بسیار مختلفی دارند. در این بین می‌توان به بابونه، شوید خشک، زیره، نعناع، به‌لیمو، بهارنارنج، گل ختمی سفید، برگ اکالیپتوس، رازیانه، برگ بو، رزماری، پونه کوهی و اسطوخودوس اشاره کرد. امروزه با‌توجه‌به خواص و دسترسی آسان به این گیاهان، خرید گیاهان دارویی طرفداران بیشتری پیدا کرده است. هر یک از گیاهان دارویی خواص مشخصی دارند. برای مثال بابونه خواص آرام‌بخش و ضد‌درد، نعناع ضد‌التهاب و ضد‌نفح است. شما می‌توانید هر یک از گیاهان دارویی مورد‌نظر خود را از ویترین مارکت، عطاری آنلاین تهران، بدون محدودیت مکانی خریداری کنید. 

راهنمای خرید گیاهان دارویی عمده به‌صورت عمده از ویترین‌مارکت

به دنبال هر نوع گیاه دارویی که هستید، ما بهترین نوع محصول را با قیمتی شگفت‌انگیز عرضه می‌کنیم. همکاران ما در عطاری‌ها می‌توانند گیاهان دارویی مختلف را در حجم‌های مختلف به‌صورت خرده یا عمده از مرکز پخش عمده گیاهان دارویی و محصولات عطاری ویترین مارکت، با تسهیلات ویژه خریداری کنند. با کلیک بر روی هر محصول می‌توانید قیمت گیاهان دارویی عمده به همراه حداقل میزان سفارش را مشاهده کنید. هم از طریق سایت و هم از طریق تماس تلفنی پذیرای سفارشات شما هستیم. 

ویترین‌مارکت؛ فراتر از فروشگاه خرید عمده گیاهان دارویی

گیاهان دارویی تنها بخشی از سبد محصولات ویترین‌مارکت را تشکیل داده‌اند. ویترین‌مارکت یک زنجیره کامل از مواد اولیه تا مشاوره راه‌اندازی کسب‌وکار را برای مشتریان خود تدارک دیده است. برای سفارش محصول کافی است به صفحه اختصاصی هر محصول مراجعه کرده و قیمت و حداقل خرید را مشاهده کنید و به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. هم‌چنین در صورت تمایل می‌توانید با شماره تلفن 02122953584 تماس حاصل کنید.

سوالات متداول

1
دلیل اهمیت گیاهان دارویی چیست؟

گیاهان دارویی پر‌مصرف‌ترین محصولات عطاری‌ها محسوب می‌شوند. دلیل اهمیت این گیاهان، تاثیر آن‌ها به‌عنوان مکمل‌های دارویی در پیشگیری از مشکلات و بیماری‌های جزئی است.

2
حداقل میزان سفارش فروش عمده گیاهان دارویی در ویترین مارکت چقدر است؟

حداقل خرید گیاهان دارویی بسته به نوع گیاه متفاوت است. با مراجعه به صفحه هر محصول می‌توانید حداقل خرید و قیمت محصول را مشاهده کنید.

3
قیمت گیاهان دارویی عمده به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت گیاهان دارویی عمده به نوع گیاه و حجم سفارش بستگی دارد. شما می‌توانید قیمت هر محصول را در ویترین مارکت مشاهده کنید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .