سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روغن گیاهی عمده

روغن های گیاهی از گیاهانی تولید می‌شوند که دانه‌های روغنی دارند. دانه‌های روغنی در واقع همان میوه گیاه هستند که درصد بالایی از آن‌ها را روغن تشکیل می‌دهد و برای روغن‌کشی بسیار مناسب هستند. از بهترین دانه‌های روغنی مناسب برای تولید انواع روغن های گیاهی خوراکی، می‌توان به زیتون، کنجد و سویا اشاره کرد. هر کدام از روغنهای گیاهی، خواص و ویژگی‌های مختلفی دارند که در سلامت بدن موثر هستند. خرید روغن های گیاهی می‌توانید، از طریق سایت فروش روغن های گیاهی ویترین مارکت اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید
فیلتر
120,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن شترمرغ - 1 لیترلیتر1 لیتر120,000 تومان
120,000 تومان
روغن شترمرغ - 20 لیتر18 کیلو1 گالن120,000 تومان
2,160,000 تومان
روغن شترمرغ فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
490,000 تومان-500,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن گل گاوزبان - 0.5 لیترلیتر1 عدد500,000 تومان
250,000 تومان
روغن گل گاوزبان - 1 لیترلیتر1 لیتر490,000 تومان
490,000 تومان
روغن گل گاوزبان - 20 لیتر18 کیلو1 گالن490,000 تومان
8,820,000 تومان
روغن گل گاوزبان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن هسته هلو - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن هسته هلو - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن هسته هلو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
170,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن تخم خربزه - 1 لیترلیتر1 لیتر170,000 تومان
170,000 تومان
روغن تخم خربزه - 20 لیتر18 کیلو1 گالن170,000 تومان
3,060,000 تومان
روغن تخم خربزه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
700,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن پسته - 1 لیترلیتر1 لیتر700,000 تومان
700,000 تومان
روغن پسته - 20 لیتر18 کیلو1 گالن700,000 تومان
12,600,000 تومان
روغن پسته فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن بلوط - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن بلوط - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن بلوط فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن خردل - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن خردل - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن خردل فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
280,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن هلیله سیاه - 1 لیترلیتر1 لیتر280,000 تومان
280,000 تومان
روغن هلیله سیاه - 20 لیتر18 کیلو1 گالن280,000 تومان
5,040,000 تومان
روغن هلیله سیاه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن مورد - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن مورد - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن مورد فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن گزنه - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن گزنه - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن گزنه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
700,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن سیاهدانه ایرانی - 1 لیترلیتر1 لیتر330,000 تومان
660,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن سیاهدانه ایرانی - 20 لیتر18 کیلو1 گالن330,000 تومان
5,940,000 تومان
ناموجود
ناموجود
روغن سیاهدانه ایرانی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
روغن سیاهدانه هندی - ۱ لیترلیتر1 لیتر700,000 تومان
1,400,000 تومان
روغن سیاهدانه هندی - ۲۰ لیتر۱۸ کیلو1 گالن700,000 تومان
12,600,000 تومان
روغن سیاهدانه فلهتناژ-

نیازمند استعلام

ناموجود
استعلام قیمت
470,000 تومان-480,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن جوز هندی - 0.5 لیتریلیتر1 عدد480,000 تومان
240,000 تومان
روغن جوز هندی - 1 لیترلیتر1 لیتر470,000 تومان
470,000 تومان
روغن جوز هندی - 20 لیتر18 کیلو1 گالن470,000 تومان
8,460,000 تومان
روغن جوز هندی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن مازو - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن مازو - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن مازو فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن چای کوهی - 1 لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن چای کوهی 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن چای کوهی فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

نیازمند استعلام

مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن پر سیاوشان - 1 لیترلیتر1 لیتر

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن پر سیاوشان - 20 لیتر18 کیلو1 گالن

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
روغن پر سیاوشان فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
320,000 تومان-334,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن گل پنیرک - 0.5 لیترلیتر1 عدد334,000 تومان
167,000 تومان
روغن گل پنیرک - 1 لیترلیتر1 لیتر320,000 تومان
320,000 تومان
روغن گل پنیرک - 20 لیتر18 کیلو1 گالن320,000 تومان
5,760,000 تومان
روغن گل پنیرک فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
540,000 تومان-550,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن ماریانا - 0.5 لیترلیتر1 عدد550,000 تومان
275,000 تومان
روغن ماریانا - 1 لیترلیتر1 لیتر540,000 تومان
540,000 تومان
روغن ماریانا - 20 لیتر18 کیلو1 گالن540,000 تومان
9,720,000 تومان
روغن ماریانا فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت
240,000 تومان
مشاهده محصول مشاهده جزئیات
عنوانواحدحداقل خریدفی واحدقیمتتعدادعملیات
روغن مرزنجوش - ۱ لیترلیتر1 لیتر240,000 تومان
240,000 تومان
روغن مرزنجوش - 20 لیتر18 کیلو1 گالن240,000 تومان
4,320,000 تومان
روغن مرزنجوش فلهتناژ-

نیازمند استعلام

موجود در انبار
استعلام قیمت

معرفی انواع روغن های گیاهی برای پوست و مو

روغن های گیاهی طبیعی، به‌طور مستقیم از پوست درخت، گل، میوه، برگ، دانه یا ریشه گیاه به‌دست می‌آیند. هر یک از روغن‌های گیاهی بسته به گیاه استخراجی و مزاج روغن پایه آن، خواص، تاثیرات و کاربردهای مختلفی دارند. در ادامه لیست روغن های گیاهی که خاصیت‌های بسیاری برای سلامت بدن و هم‌چنین پوست دارند را ذکر کرده‌ایم: 

  • روغن خارخاسک
  • روغن کنجد
  • روغن سویا
  • روغن زیتون
  • روغن پودر نارگیل
  • روغن بادام
  • روغن جوانه گندم

درصد بالایی از روغن های مایع موجود در بازار یکی از روغن های گیاهی فوق است. با این حال این لیست،  همه روغن های گیاهی نیستند و قطعا روغن‌های دیگری نیز در بازار وجود دارد که کمتر شناخته شده هستند.

فروش عمده روغن های گیاهی؛ با قیمت مناسب و کیفیت عالی

ویترین مارکت با بیش از 30 سال سابقه به فروش عمده انواع روغن های گیاهی می‌پردازد. کلیه فروشندگان و حتی مصرف‌کنندگان می‌توانند برای خرید روغن کنجد طبیعی، سویا، زیتون و سایر روغن های گیاهی پرمصرف خود، از فروشگاه آنلاین ویترین مارکت اقدام کنند. برای مشاهده قیمت روغن گیاهی و حداقل سفارش، کافی است به صفحه هر محصول مراجعه کرده و روغن مدنظر خود را به‌‌صورت اینترنتی سفارش دهید.

پخش عمده انواع روغن های گیاهی خوراکی به سراسر نقاط ایران 

فروشگاه اینترنتی ویترین مارکت با ناوگان حمل‌ونقل اختصاصی خود، سفارش‌های استان تهران را برای مشتریان گرامی ارسال می‌کند. اما فروش عمده روغن های گیاهی به سایر نقاط کشور ایران، هم‌چون شهرستان‌ها، از طریق باربری‌ها، پست و تیپاکس صورت می‌گیرد. 

در صورتی که حجم خرید مشتری کمتر از میزان مشخص‌شده در سایت باشد، هزینه ارسال از مشتری دریافت خواهد شد. اما همواره ارسال توسط ناوگان ویترین‌مارکت به باربری تهران رایگان است و کرایه شهری در این روش از مشتریان دریافت نمی‌شود. هم‌چنین محصولات ارسالی توسط فروشگاه ویترین مارکت بیمه سلامت کالا دارند؛ از این رو جبران صدمات وارد‌شده به محموله سفارشات هنگام حمل‌و‌نقل، به‌عهده شرکت کلدپرسینگ است.

راه‌اندازی کارخانه روغن‌گیری از خدمات ویژه ویترین مارکت

عمده فروشی عطاری ویترین مارکت علاوه‌بر فروش انواع روغن های گیاهی، به افراد مختلف برای راه‌اندازی این کسب‌وکار نیز کمک می‌کند. افرادی که قصد راه اندازی کارگاه روغن گیری دارند، می‌توانند از کارشناسان ویترین مارکت راهنمایی و مشاوره دریافت کنند. 

هم‌چنین برای تامین دستگاه‌های کسب‌وکار خود، می‌توانید روی کمک مجموعه ایران‌کلدپرسینگ حساب کنید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر فقط کافی است با شماره 02122953584 تماس بگیرید.

دسته بندی
09124357035
نیاز به مشاوره دارید ؟

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید . کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .