نوع
ارده کنجد
برند
ویترین مارکت
وزن
۳7۰ گرم | ۲۰ کیلوگرم